VÄLKOMMEN TILL  FIRMA ANN KVARNSTRÖM

Jag erbjuder utbildning samt handledning riktat mot våldsproblematik.

Ann har jobbat som sjuksköterska inom akutsjukvården i närmare 20 år och har nu under de senaste åren jobbat som handledare på Brottsofferjouren på Åland samt föreläst och utbildat inom ämnen som Våld i Nära Relationer samt vilka tecken man bör vara observant på  om t.ex ett barn far illa. Inom sjuksköterskeyrket är Ann specialiserad inom ämnet Forensisk Omvårdnad sedan 2010 vilket hon också utbildar inom bl.a på Högskolan på Åland. Forensisk omvårdnad innebär en fördjupning och en kunskap inom ämnen som spårsäkring, fotografering av skador, krishantering, myndighetssamarbete, rättsprocessen utvecklat och anpassat för bl.a vårdpersonal. Under det senaste året har Ann även utbildat sig till arbetshandledare för att bättre kunna stöda och utveckla grupper och individer som i sitt arbete kommer i kontakt med våldsproblematik.

 
 

ANN KVARNSTRÖM ERBJUDER FÖLJANDE:

Handledning och utbildning, på plats eller digitalt.

Friendship
Stetoskop på Cardiogram
Business Conference

HANDLEDNING

För dig som i ditt arbete kommer i kontakt med våldsproblematik. Stödjande och konsultativ.

Handledningen är av stor vikt för de som sitt yrke möter personer utsatta för våld eller själva jobbar inom riskfyllda yrken. Här får man en möjlighet att reflektera över och utveckla sitt arbete kopplat till våldsproblematiken samt hur man själv skall orka med. 
Med handledning kan man ofta stärka de yrkesverksamma i sin yrkesroll att utvecklas och hitta nya vägar till ett fördjupat arbetssätt genom reflektion och kunskap.

FORENSISK OMVÅRDNAD

Här möter sjuksköterskans kompetens rättsväsendets .

Specialistkunskaper som ryms inom forensisk omvårdnad innefattar att vara vaksam och ha kunskap om tecken på våld/övergrepp, att bemöta brottsoffer såväl som gärningsmän och närstående, att känna till aktuella lagar och författningar, att säkra och dokumentera spår/bevis som kan användas i en rättslig process, att samverka med polis, rättsväsende, socialtjänst och andra professioner/myndigheter eller ideella organisationer.

UTBILDNING

Föreläsningar anpassade efter just ert behov och önskan.

Behöver er arbetsplats hjälp med att organisera och strukturera arbetet med våld i nära relationer?

Behöver ni kunskap om spårsäkring av brottsoffer/förövare så att bevisen håller i en rättsprocess? 

Behöver ni kunskap om vad våld är, hur det yttrar sig samt hur man kan upptäcka om någon far illa? 

Tveka inte då att höra av er för ytterligare information så hjälps vi åt att anpassa kunskapen efter just erat behov. 

KONTAKT

Jag jobbar på Åland, i Finland samt Sverige. 
Även digitala möten individuellt eller i grupp.

+ 358 4573443899

 

+ 358 4573443899

©2020 by Firma Ann Kvarnström. Proudly created with Wix.com