VÄLKOMMEN TILL MIG

Jag erbjuder utbildning samt handledning riktat mot våldsproblematik.

Jag har jobbat som sjuksköterska inom akutsjukvården i närmare 20 år och har nu under de senaste åren jobbat som handledare på Brottsofferjouren Åland samt föreläst och utbildat inom ämnen som Våld i Nära Relationer, Forensisk omvårdnad samt tecken på om ett barn far illa bl.a på Högskolan på Åland. Under det senaste året har jag även utbildat mig till arbetshandledare för att bättre kunna stöda och utveckla grupper och individer som i sitt arbete kommer i kontakt med våldsproblematik.

 
 

ANN KVARNSTRÖM ERBJUDER FÖLJANDE:

Handledning och utbildning, på plats eller digitalt.

HANDLEDNING

För dig som i ditt arbete kommer i kontakt med våldsproblematik. Stödjande och konsultativ.

Handledningen kan vara en viktig del för dom som i sitt yrke möter personer utsatta för våld eller som själva jobbar inom ett riskfyllt yrke eller om du själv blir utsatt för våld eller trakasserier på din arbetsplats. 
Inom handledningen får man en möjlighet att fördjupa och utveckla sitt arbete kopplat till våldsproblematiken samt att reflektera över hur man själv kan orka med. Du kan även få verktyg att hantera din egen utsatta situation. 
Med handledning kan man ofta stärka sin yrkesroll och utvecklas så att man kan hitta nya vägar till ett fördjupat och tryggt arbetssätt genom reflektion och kunskap.

FORENSISK OMVÅRDNAD

Här möter sjuksköterskans kompetens rättsväsendets .

Specialistkunskaper som ryms inom forensisk omvårdnad innefattar att vara vaksam samt att ha kunskap på tecken av våld och övergrepp. Hur man bemöter ett brottsoffer eller en närstående är av stor vikt för det fortsatta förtroendet och här får du kunskap om hur du ställer frågan om utsatthet samt hur du tar hand om svaret. 

Viktigt är även kunskapen om hur man säkrar och dokumenterar spår/bevis på ett rättssäkert sätt så att de håller i en eventuell rättslig process men även vilka lagar som gäller. Viktigt är också att samverka med polis, rättsväsende, socialtjänst och andra professioner/myndigheter eller ideella organisationer.

UTBILDNING

Föreläsningar anpassade efter just ert behov och önskan.

Behöver din arbetsplats hjälp med att organisera och strukturera arbetet med våld i nära relationer?
Önskar ni mer kunskap om vad våld är, hur det kan yttra sig samt hur man kan upptäcka om någon far illa?
Behöver ni kunskap om spårsäkring av brottsoffer/förövare så att bevisen håller i en rättsprocess? 
Tveka inte då att höra av er för ytterligare information så hjälps vi åt att anpassa ert behov av kunskap.

KONTAKT

Mig kan ni träffa på kontoret som finns på Kaptensgatan 2 d 28 i Mariehamn.
Jag kommer även gärna ut till er på övriga Åland, i Finland samt Sverige eller så ses vi på ett digitalt möte individuellt eller i grupp.

+ 358 4573443899

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
 

+ 358 4573443899

©2020 by Firma Ann Kvarnström. Proudly created with Wix.com